trafik kazalarının nedenleri nelerdir ?

TRAFİK BİLGİSİ VE İLK YARDIM DERSİ (11. SINIF) AMAÇLAR Öğrencilere; 1. Trafik hakkında temel bilgileri öğreterek bunlara uymanın önemini kavratmak, 2. Trafik kültürünü ve bilincini vermek, 3. Bilinçli yaya, yolcu ve sürücü olma sorumluluğunu kavratmak, 4. Ulaşım hakkında temel bilgiler edindirmek ve ulaşım araçlarının sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalanmalarını kavratmak, 5. Trafik kazalarının topluma verdiği çeşitli zararları ve bu zararların toplumda yarattığı olumsuzlukları kavratmak, 6. Trafik kazalarının sebeplerini, sayısını, sonuçlarını; kaza faktörlerini ve bu faktörlerin kusur paylarını araştırma bilincini kazandırmak, 7.Trafik eğitiminin gerekliliğinin benimsetilmesi, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, suretiyle trafik kazalarını azaltmak. AÇIKLAMALAR 1. Bu program “Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği” ni uygulayacak olan lise ve dengi okulların seçmeli Trafik Bilgisi dersi için hazırlanmıştır. 2. İki döneme göre hazırlanan programa, her an karşılaşılabilen trafikle ilgili sorunlara bilinçli bir yaklaşımla çözümler getirebilmek amacına yöneliktir. 3. Bu dersi seçen öğrencilere; trafikle ilgili araştırma, inceleme ve gözleme dayanan projeler verilerek trafik kültürü ve bilinci kazandırılacaktır. 4.Bu derse ait program işlenirken, program ile okul içinde ve dışındaki eğitim faaliyetleri, rehberlik ve eğitici çalışmalar arasında bir uyum sağlanmasına özen gösterilmelidir. 5. Derste verilen teorik bilgilerin çeşitli uygulamalarla pekiştirilmesine çalışılmalıdır. 6. Derste konu ile ilgili çeşitli eğitim araçları kullanılarak kavramda kolaylıklar sağlanmalıdır. TRAFİK BİLGİSİ ÜNİTE—I TEMEL TRAFİK BİLGİLERİ 1. Tanımlar; trafik, karayolu, erişme kontrollü karayolu, bağlantı yolu, geçiş yolu, taşıt yolu, şerit, yaya yolu, banket, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu, anayol, tali yol, yaya geçidi, okul geçidi, kavşak, durak, park yeri, durmak, duraklamak, park etmek, taşıma sınırı, dingil ağırlığı, azami yüklü ağırlıklar, araç, taşıt, geçiş hakkı, geçiş üstünlüğü, trafik kazası, trafikten men. 2. Trafikle İlgili Mevzuat; ülkemizde karayolu trafiğini düzenleyen mevzuat ve bu mevzuatla kurulan kuruluşlar, komisyonlar, görev ve yetkileri. 3. Trafikte Yayanın Sorumluluğu a. Trafik polisinin işaretlerine, trafik ışıklarına, trafik işaret ve levhalarına ve yol çizgilerine uymada zorunluluk ve uymadaki öncelik sırası. b. Yaya olarak yoldan faydalanma şekilleri. (1) Yayanın yararlanacağı yol kısımları. (yaya yolu, banket) (2) Banketli yollarda gidiş yönüne göre soldan yürümenin gereği. (3) Günün kararmasından itibaren alınacak tedbirler. (4) Yaya yolu bulunmayan kesimlerde yoldan yararlanma. (5) Taşıt yolu kontrolsüz inmenin tehlikeleri. c. Karşıdan Karşıya Geçişte Dikkat Edilecek Hususlar (1) Karşıdan karşıya geçiş kuralları. (2) Karşıdan karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerler. (3) Karşıdan karşıya geçişin güvenli olduğu yerler. (4) Karşıya güvenli geçiş için uygun yerlerin seçimi. (5) Trafik polisi ve trafik ışıklarının bulunamadığı yerlerde karşıya geçiş şekli. (6) Yolun genişliğine göre karşıya geçiş zamanının basit olarak hesaplanması. (7) Karşıya geçiş zamanında taşıtın alacağı yolun göz önünde tutulması. (8) Duran araçların önünden, arkasından ve arasından geçmenin tehlikeleri. (9) Karşıya geçişlerde karşılaşılan taşıtlarla yayanın geçiş sırası bakımından durumları. 4. Trafikte Yolcunun Sorumluluğu a. Taşıtlara iniş ve binişlerde dikkat edilecek hususlar. b. Taşıtların içinde iken dikkat edilecek hususlar. c. Üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmanın tehlikeleri. 5. Trafikte Sürücünün Sorumluluğu a. Araç çeşitleri (bisiklet, motosiklet, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici, kamyonet vb.) b) Sürücü olmanın şartları. c. Sürücünün eğitimi. d. Sürücünün uyması gereken trafik kuralları. (1) Taşıt yolundan yararlanma şekilleri. (2) Hız kuralları. (3) Öndeki aracı takip kuralları. (4) Öndeki aracı geçme ve geçen araca yol verme kuralları, geçiş mesafeleri. (5) Dönüş kuralları. (6) Kavşaklarda geçiş hakkı kuralları, geçiş kolaylığı sağlama kuralları. (7) Arızalı araçların işaretlenmesi ve çekilmesi kuralları. (8) Araçların manevra kuralları. (9) Otoyol kuralları. (10) Diğer trafik kuralları. ÜNİTE—II ULAŞIM 1. Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları. 2. Ulaşım Sistemleri. a. Karayolları ulaşımı ve motorlu karayolu taşıtlarının hayatımızdaki yeri. b. Demiryolu ulaşımı. c. Denizyolu ulaşımı. d. Havayolu ulaşımı. e. Boruhattı ulaşımı. 3. Ulaşım Araçlarından Faydalanma Kuralları. 4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden. 5. Ulaşımla İlgili Kuruluşlar. a. Ulaştırma Bakanlığı (Koordinasyonla görevli) b. Karayolları Genel Müdürlüğü c. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü d. Deniz Yolları Genel Müdürlüğü e. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü f. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü g. Belediyeler h. Boru Hatları ile Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

TRAFİK BİLGİSİ - II ÜNİTE—I TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLARIN GÖREVLERİ 1. Mühendislik Hizmetleri ile İlgili Kuruluşlar. a. Karayolları Genel Müdürlüğü b. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü c. Belediyeler 2. Trafik Eğitim Hizmetleri ile İlgili Kuruluşlar a. Milli Eğitim Bakanlığı b. İçişleri Bakanlığı c. Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Trafiğin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi ile İlgili Kuruluşlar a. Emniyet Genel Müdürlüğü b. Karayolları Genel Müdürlüğü

ÜNİTE—II ARAÇLARIN KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ 1. Kayıt tescili zorunlu tutulan araçlar. 2. Tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar. 3. Tescil süreleri. 4. Tescil işlemini yaptırmaya veya süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanacak cezalar. ÜNİTE—III SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ 1. Sürücü belgesi alma, araç kullanırken bulundurma ve istenildiğinde yetkilileri gösterme zorunluluğu. 2. Sürücü belgesi vermeye yetkili kuruluşlar. 3. Sürücü adaylarında aranacak şartlar. (Yaş, öğrenim, sağlık, eğitim gördüğüne dair belge, sınav, hükümlü olmama şartları) ÜNİTE—IV TRAFİK KAZALARI 1. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler. 2. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar. 3. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır. 4. Trafik kazalarında yükümlülükler. ÜNİTE—V TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM 1. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları. 2. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları. 3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım. 4. Solunum durması, nedenleri, belirtileri ve ilkyardım. 5. Kanama nedenleri, belirtileri ve ilkyardım. 6. Şok nedenleri, belirtileri ve ilkyardım. 7. Yaralanma türleri ve ilkyardım ilkeleri, sargı-bandaj, 8. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri. 8. Zorlama, burkulma, çıkıklar ve ilkyardım ilkeleri. 9. Kırıklar, türleri belirtileri ve ilkyardım ilkeleri. 11. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım. 12. Yaralılar için haber, iletişim ve yaralıları taşıma. 13.Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının '2008 yılı Trafik Faaliyet Raporu'nda yer alan verilere göre, Türkiye'de trafik kazalarındaki ölümler, 'ölüm nedenleri' arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'de tedavi sürecindekilerle birlikte her yıl trafik kazalarında hayatını kaybeden yaklaşık 10 bin kişi orta ölçekli bir ilçe nüfusu, yaralanan veya sakat kalan 150 bin-190 bin kişi de orta büyüklükte bir il nüfusunu oluşturuyor.

Türkiye'de son 28 yılda nüfusta yüzde 60 artış yaşanırken, bu sürede motorlu araç sayısı yüzde 717, sürücü sayısı ise yüzde 661 arttı. Aynı sürede, trafik kazalarında yüzde 2 bin 417, ölü sayısında yüzde 0,7 ve yaralı sayısında yüzde 647 artış oldu.

Daha güvenli toplu taşıma imkanı sağlayan demir, deniz ve hava yolu yerine Türkiye'de daha çok kara yolu ulaşımı tercih ediliyor. AB ülkelerinde kara yollarında yük taşıma payı yüzde 45, yolcu taşıma payı yüzde 82 iken, Türkiye'de yük taşıma payı yüzde 92, yolcu taşıma payı ise yüzde 95 civarında bulunuyor.

Türkiye'de tescilli motorlu taşıt sayısı son 10 yılda yüzde 60,2 artarak 2008 yılı sonunda 13 milyon 765 bin 395'e, kayıtlı sürücü belgesi sayısı ise aynı sürede yüzde 49,8 artarak 19 milyon 377 bin 790'a ulaştı.

Türkiye'de son 10 yılda trafik kazaları yüzde 95 artarken, ölümlü kaza sayısında yüzde 31 azalma gerçekleşti. Bu sürede, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 37, maddi hasarlı kaza sayısında ise yüzde 105 artış görüldü.

2008 yılındaki 408 bin 272 trafik kazasından 2 bin 258'i ölümlü, 82 bin 361'i yaralanmalı ve 323 bin 653'ü de maddi hasarlı olarak meydana geldi.

2008 yılı verilerine göre, 34 bin-108 bin arasında trafik kazasının gerçekleştiği Ankara, İstanbul ve İzmir, kaza yoğunluğu bakımından ilk 3 sırada yer alıyor. Kazalarda ölümlerin en çok olduğu iller ise Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Samsun olarak sıralanıyor.

Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının yüzde 60'ının kural ihlallerinden meydana geldiği belirlendi.


-DSÖ VERİLERİ-


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre de bugüne kadar trafik kazalarında ölenlerin sayısı, dünyadaki tüm savaşlarda ölenlerin saysından daha fazla.

Dünyada her yıl 1 milyon 250 binin üzerinde insan, trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Trafik kazaları, dünyada 15-19 yaş grubu gençlerin ölüm nedenleri arasında birinci sırada, 10-14 ve 20-24 yaş gruplarında ise ikinci sırada yer alıyor. Her gün 25 yaşın altında bin 49 kişi, trafik kazalarında yaşamını yitiriyor.

Dünyada, trafik kazalarından kaynaklanan zarar ise yıllık 518 milyar doları buluyor.


ETİKETLER:
trafik kazaları ve nedenleri nelerdir trafik kazalarının sebepleri nelerdir trafik kazaların nedenleri nelerdir trafik kazalarının çeşitleri ve sebepleri trafik kazalarının başlıca nedenleri

 

Rüya Tabirleri ingilizce türkçe çeviri